ABL800 FLEX kan gazı analizörü

Kan Gazı > ABL800 FLEX kan gazı analizörü


ABL800 FLEX kan gazı analizörü

Yüksek hacimli ihtiyaçlar için yüksek düzeyde verim ve Drop ‘n’ Go özelliği

Orta ila yüksek hacimli servisler için ideal nitelikteki ABL800 FLEX kan gazı analizörü, güvenilir otomatikleştirilmiş örnekleme süreci ve verimli bir iş akışı sunar.

Benzersiz FLEXQ modülü, ard arda üç kan gazı numunesini otomatik olarak analiz edebilmenize olanak tanır. ABL800 FLEX analizörünün Drop ‘n’ Go özelliğiyle, hasta sonuçları için analizörün başında beklemenize gerek kalmaz.

ABL800 FLEX kan gazı analizörü, aynı kan numunesi üzerinde 18 STAT parametresinden oluşan bir tam panel ölçümüne olanak tanır. Bu özellikleriyle kritik hastalarda hızlı diagnostik sağlar ve tekrarlayan numune alımlarının yol açtığı riskleri ve hasta rahatsızlığını azaltır.

Güvenilir kreatinin testi
Radiometer’ın enzim temelli amperometrik biyosensörleri temel alan gelişmiş kreatinin sensör tasarımı, doğru ve güvenilir sonuçlar sağlamaktadır ve potansiyel etkileşen 62 maddenin, sonuçları etkilemediği kanıtlanmıştır [1].

ABL800 FLEX analizörü size, hassas ve karşılaştırılabilir tahmini Glomerüler Filtrasyon Hızı (eGFR) hesaplaması için ön koşul niteliğinde olan doğru bir kreatinin sonucu sağlar.

ABL800 FLEX analizöründe kreatinin testleri NKDEP kılavuz kurallarına uygundur [2].

Kapiller tüpler için optimize edildi
FLEXMODE fonksiyonu sayesinde ABL800 FLEX kan gazı analizörünün kapiller tüpler için de optimize edilmiş olması, küçük bir yenidoğan numunesinden en kritik parametreleri bile güvenilir bir şekilde elde etmenizi sağlar.

Mevcut numune hacmine bağlı olarak, FLEXMODE fonksiyonu ile en yüksek sayıda parametre sonucu elde edilir.

Kan volümü

Ölçülen parametreler

35-55 µL pH + OXI
50-70 µL pH + OXI + BG
65-100 µL pH + OXI + BG + MET
> 90 µL pH + OXI + BG + MET + LYT
195 µL pH + OXI + BG + MET + LYT + ctBil

Plevral sıvı ölçümlerinde daha güvenilir pH
pH ölçüm cihazları veya gösterge çubukları plevral efüzyonlu hastalarda plevral sıvı pH değerini yüksek tahmin ederek, yanlış teşhise ve potansiyel olarak yetersiz tedaviye yol açabilirler [3].

ABL800 FLEX analizörü daha güvenli bir alternatif sunar ve ACCP [4] tavsiyelerine uyar: “pH tercih edilen plevral sıvı biyokimya testidir ve pH değeri bir kan gazı analizörü kullanılarak belirlenmelidir”. ABL800 FLEX analizöründe, plevral sıvıda pH ölçümü sağlayan özel bir mod, bir yandan doğru ölçüm sonuçları sağlarken, diğer yandan bir plevra değerinin yanlışlıkla bir kan değeri sanılması riskini azaltır.

ABL800 FLEX analizöründe plevral sıvı pH testinin CE işaretli ve FDA onaylı olması, validasyon prosedürünüzü basitleştirir.

ABL800 FLEX reference manual. 201206. Code number:989-963, Version 6.10. Edition J.
NKDEP: National Kidney Disease Education Program (http://www.nkdep.nih.gov/)
Bowling MR, Chatterjee A, Conforti JA et al. Perceptions vs. Reality: Measuring of Pleural Fluid pH in North Carolina. N C Med J. 2009;70: 9-13
Colice GL, Curtis A, Deslauriers J et al. The American College of Chest (ACCP) consensus statement. Medical and Surgical Treatment of Parapneumonic Effusions. An Evidence-Based Guideline. Chest 2000; 118:4, 1158-1171.

Testler;

pH, pCO2, pO2, sO2, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, cK+, cNa+, cCa2+, cCl-, cGlu, cLac, cCrea, ctBil