Freestyle Optium H ß-Keton Test Çubukları

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > Freestyle Optium H ß-Keton Test Çubukları


Freestyle Optium H ß-Keton Test Çubukları

Freestyle Optium H β-Keton Test Çubukları, Freestyle Optium H ve Optium Xceed kan şekeri ölçüm cihazları ile birlikte kullanılabilir.
Diyabetik Ketoasidoz (DKA) tanı ve tedavisinde “Altın Standart”*
ADA (American Diabetes Association) diyabetik ketoasidozun tanısı ve tedavisinde daha güvenilir bir yöntem olduğu için idrar ketonları yerine kan ketonları ölçümünü tercih etmektedir. ADA’ya göre diyabetik ketoasidozun tanısı ve izlenmesinde kan ketonu ölçümü altın standarttır.
Kan ketonu ölçümü ile takip edilen hastaların idrar ketonu ile takip edilenlere oranla %50 oranında daha az acil servise başvurdukları ve hastaneye yattıkları gözlenmiştir.
Freestyle Optium H ß-Keton Test çubukları çok az kan numunesi ile sadece 10 saniyede kan ketonu değerlerini ölçer.
Diyabetlilerde keton ölçümü hangi durumlarda ve nasıl yapılmalıdır?
Tip 1 diyabetlilerde hastalık, stres gibi durumlarda 2-4 saatte bir kan ketonlarının ölçülmesi gerekmektedir.
Kan şekeri çok yükseldiğinde, kan şekeri 250 mg/dl’nin altına düşene kadar kan ketonları ölçülmelidir.
Ketoasidoz semptomları görüldüğünde derhal kan ketonları ölçülmelidir.
Gebelik diyabetinde her gün kan ketonları ölçülmelidir.