Freestyle Optium Neo H Kan Şekeri Test Çubukları

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > Freestyle Optium Neo H Kan Şekeri Test Çubukları


Freestyle Optium Neo H Kan Şekeri Test Çubukları

Tozdan ve nemden etkilenmeyen tek tek paketli hijyenik test çubukları. Freestyle Optium H Test Çubukları, Freestyle Optium H ve Optium Xceed kan şekeri ölçüm cihazları ile birlikte kullanılabilir.
Hava, nem ve yabancı maddelerle temas, test çubuklarının doğru ölçüm yapmasını engeller.
Tek tek paketli olmayan test çubuklarının ambalaj kapağının açık unutulması durumunda, 2 saat kadar kısa sürede bile test çubuklarının havayla temas etmesi, ölçüm sonuçlarında -% 26’lık bir hataya neden olur.
Açıldıktan sonra tozdan ve nemden etkinlenmeyen tek tek paketli Freestyle Optium H test çubukları hatalı ölçüm olasılığını önler.

Kullanılan ilaçlarla etkileşime girmeyen test çubuğu teknolojisi.
Hastanede yatan ve acile başvuran hastaların birçoğu, çok sayıda ilaç kullanmaktadır. Bu hastaların kandaki metabolit değerleri de normal sınırlar dışında olabilir.
Freestyle Optium H Test Çubukları, kullanılan ilaçlar, vitaminler, metabolitler ve alternatif şekerlerle (galaktoz, maltoz) etkileşime girmez ve bu da hatalı ölçüm olasılığını önler.
Periton diyalizi hastalarında güvenli kullanım
Periton diyalizi hastalarında kullanılan diyaliz solüsyonu, diğer pek çok test çubuğu ile etkileşime girer ve kan şekeri sonuçlarının hatalı olarak yüksek okunmasına ve yanlış tedavi uygulanmasına neden olabilir.
Freestyle Optium H Test Çubuklarında kullanılan patentli GDH-NAD enzimi, diyaliz solüsyonu içinde bulunan maddelerle etkileşime girmediğinden bu hastalarda da güvenle kullanılır.
Geniş hematokrit aralığında (%20-70) ve yenidoğan kanında güvenilir sonuçlar
Kan şekerinin yanı sıra Altın Standart Kan Ketonu Ölçümü
Çok az miktarda kanla, sadece 0,6 µl kan numunesiyle güvenilir ölçüm