βhCG Testi

İnsan koryonik gonadotropin (hCG) gelişmekte olan plasenta tarafından implantasyondan kısa bir süre sonra salgılanan bir glikoprotein hormondur. Lötina edici hormon (LH), folikül uyarıcı hormonu (FSH), tiroid uyarıcı hormonu (TSH) ve hCG’ye özgü β (beta) alt birimi ile aynı olan bir α (alfa) altbirimi olan heterodimerik. HCG gonadotropin’in (beta-hCG) β-altbirimi, 145 amino asidi içerir; bunlar, trombin 19q13.3’te tandem ve ters çiftler şeklinde dizilen altı oldukça homolog gen tarafından kodlanır. Dış amino asitlerin büyük çoğunluğu hidrofiliktir. hCG, gebe kadınların idrarı ve serumunda gebe kaldıktan sonra en erken 6 ila 15 gün içerisinde saptanabilir. HCG konsantrasyonu, implantasyondan bir hafta sonra 50 mIU / ml’ye yükselir ve ilk kaçırılmış adet döneminde yaklaşık 100 mIU / ml’ye ve ilk üç ayda maksimum 100.000-200.000 mIU / ml’ye ulaşır.