AFP Testi

Alfa-fetoprotein (AFP), insan plazma proteinlerinden bir alfa1-globulin ailesidir ve yaklaşık 70 kDa’lık bir molekül ağırlığına sahip bir glikoproteindir. AFP öncelikle gelişmekte olan fetüsün karaciğeri tarafından üretilir. Anne kanında ve amniyotik sıvıda bulunabilir, çünkü fetal serum içine salınır. Çeşitli malign hastalıklarda AFP konsantrasyonunda büyük bir artış çoğunlukla primer hepatoselüler karsinom ve seminom dışı testiküler kanserdir. Primer hepatoselüler karsinom ve seminomoz olmayan testis kanserli hastaların yaklaşık% 70-90’ında yüksek AFP seviyesine sahip olduğu gözlenmiştir. AFP’nin yüksek konsantrasyonu, gastrointestinal sistem kanseri, viral hepatit, kronik aktif hepatit, alkolik siroz ve akciğer, pankreas ve safra kesesi adenokarsinomaları gibi çeşitli hastalıklarla teşhis edilen sınırlı sayıda hastada da bulunmuştur. AFP, seminamöz olmayan testis kanserinin önemli bir prognostik göstergesi olarak iyi bilinir olduğundan, en önemli rolü tedavi sonrası klinik durumu ve hastaların terapötik sonrası değerlendirmelerini izlemektir.