Anti-HBs Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > Anti-HBs Testi


Anti-HBs Testi

Viral hepatit, dünya genelinde iki milyar kişiyi etkileyen ciddi bir küresel sağlık sorununun nedeni olup, sıklıkla kronik hepatit ile ilişkili karaciğer ve hepatoselüler karsinom (HCC) sirozu nedeniyle her yıl bir milyondan fazla kişi ölmektedir. Hepatit viral enfeksiyonlarının çoğunluğu üç farklı virüs çeşidine neden olur: Hepatit A (HAV), Hepatit B (HBV) ve hepatit C (HCV) [1,2]. HBV ile kronik enfeksiyon gelişme riski yaşla ters orantılıdır ve doğumda enfekte olan bebekler için yaşça büyük çocuk ve erişkinlere göre daha yüksektir. HBV ile enfekte olan bebeklerin% 90’ına kadarında, karaciğer veya HCC’nin sirozuna yol açan kronik enfeksiyon gelişirken, HBV enfeksiyonu kazanan erişkinlerin% 6-10’una neden olur [3]. HBV yüzey antijenine (anti-HBs) karşı yönlendirilen antikorların saptanması, bir kişinin HBV enfeksiyonuna bağışıklık durumunu değerlendirmek veya diğer laboratuar yöntemleri ile birlikte kullanıldığında HBV enfeksiyonunun laboratuvar teşhisine yardımcı olmak için kullanılır. Test, yüksek riskli gruplarda (sağlık çalışanları, Kronik böbrek yetmezliği hastaları, HIV bulaşmış kişiler) HBV’ye karşı aşılamanın tamamlanmasını takiben (eğer anti-HBs yoksa veya koruyucu kabul edilen seviyelerin altında) aşılama ihtiyacını değerlendirmek için veya Akut HBV enfeksiyonunun iyileşmesini izleyin. Akut enfeksiyondan sonra anti-HBs varlığı, genellikle, enfeksiyondan kurtarma ve bağışıklığı belirtir.