Anti-HCV Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > Anti-HCV Testi


Anti-HCV Testi

Hepatit C virüsü (HCV) enfeksiyonu dünya çapında% 2 – 3’lük bir prevelans ile toplum sağlığı problemidir. Şu anda yaklaşık 170 milyon kişinin (dünya nüfusunun yaklaşık% 3’ü) enfekte olduğuna, ayrıca her yıl 3-4 milyon kişiye virüs bulaştığına inanılıyor. HCV hepatit gibi kronik karaciğer hastalıklarının sık nedenidir. HCV, gelişmiş ülkelerde karaciğer transplantasyonunun temel sebebidir ve öncelikle kan yoluyla bulaşır [1,2]. Akut HCV enfeksiyonundan 1-3 hafta sonra, HCV RNA kanında saptanabilir hale gelir ve hızla artar. Enfeksiyonun çoğu asemptomatiktir (% 70-80) ancak gribe benzer belirtiler, yorgunluk, kusma, mide bulantısı, sağ üst kadran ağrısı, kas ağrısı veya pruritus gibi belirtiler 2-12 hafta içinde ortaya çıkabilir. HCV ile enfekte hastaların yaklaşık% 50-80’i kronik enfeksiyona kadar ilerlemektedir. Kronik hepatit olduktan sonra, spontan düzelme olmaksızın siroz ve HCC’ye yol açan kalıcı karaciğer hasarına neden olabilir. Kronik hepatitli hastaların çoğunda (% 60-80) semptom görülmemekle birlikte, bazılarında abdominal rahatsızlık, yorgunluk, mide bulantısı, kas ağrısı, artrit veya kilo kaybı yaşanabilir. HCV enfeksiyonunu doğrulamak için serolojik tahliller test edilmelidir. Bulaşma yollarını anlamak ve başka enfeksiyonları engellemek için fizik muayene, tedavi ve öykü alma yapılmalıdır. Yüksek riskli bir grubun taranması ve akut veya kronik hepatit C tanısı için serum veya plazmada anti-HCV tespiti yapılmaktadır [3].