Cardiac-Triple Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > Cardiac-Triple Testi


Cardiac-Triple Testi

Kan protein markörleri akut miyokard infarktüsü (AMI) ve akut koroner sendrom (ACS) tanısında önemli bir rol oynamaktadır. Kardiyak troponin-I (Tn-I), kreatin kinaz (CK-MB) ve miyoglobin bunların en önemli üyeleridir. CK-MB seviyeleri, miyokard infarktüsünün önemli bir tanı göstergesi olarak görülebilir ve miyokard hasarının daha duyarlı ve erken göstergesi olduğu bulunmuştur. Tn-I iskemik göğüs ağrısı olan kişilerde prognostik belirteç olarak kreatin kinazdan daha güvenilirdir. Myoglobin, CK-MB ve Tn-I gibi diğer belirteçlerin yanısıra klinik bulgular ve EKG gibi diğer göstergeler de AMI’nın teşhisi / onaylanması için umut vadeden bir kardiyak markerdir.