CEA Testi

CEA, onkofetal bir glikoproteindir ve fetal kolondaki yüksek seviyelerde bulunur ve normal yetişkin kolonik epitelyumda daha düşük seviyelerde bulunur. CEA, mide, ince bağırsak, kolon, rektum, pankreas, karaciğer, göğüs, yumurtalık, serviks ve akciğer gibi benign bazı bozukluklarda ve bazı malign tümörlerde anormal derecede yüksek oranlarda ortaya çıkar [1]. CEA, embriyonik gelişim sırasında kolon epitel hücrelerinde yüksek seviyelerde oluşan 180-kD’lik bir glikoproteindir. CEA düzeyleri erişkinlerin kolon dokusunda belirgin olarak daha düşüktür, ancak gastrointestinal sistem, solunum yolu, pankreas ve göğüs de dahil olmak üzere herhangi endodermal dokuda iltihaplanma veya tümörler oluştuğunda yükselebilir [2]. CEA ayrıca divertikülit, pankreatit, inflamatuvar bağırsak hastalığı, siroz, hepatit, bronşit ve böbrek yetmezliği ve sigara içen kişiler de dahil olmak üzere malign olmayan bazı bozukluklarda epitel hücreleri tarafından eksprese edilir [3]. Bu gerçek, kanser taramasında duyarlı bir yöntem olarak serum CEA belirlenmesini zorlamıştır. Bununla birlikte serum CEA düzeyleri, kanser tekrarında bireylerin izlenmesinde yararlı olmuştur [4]