CK-MB Testi

Kreatin Fosfokinaz veya Fosfo-kreatin Kinaz olarak da bilinen Creatine Kinase (CK), çeşitli dokular ve hücre türleri tarafından eksprese edilen bir enzimdir. Hipoksi veya diğer yaralanmalara bağlı hücre membranlarının bozulması, hücresel sitozolden sistemik dolaşıma CK salınır. CK, B-(beyin tipi) veya M- (kas tipi) olabilen iki alt birimi içeren bir dimerik enzimdir. Bu altbirimler, üç tane izoenzimik form oluşturur: CK-BB, CK-MM ve CK-MB. Bu izoenzimler çeşitli insan dokularında farklı seviyelerde eksprese edilir. CK-MM, kalp kaslarındaki en bol CK izoenzim olmasına rağmen, CK-MB, kalp kası dokusunda toplam CK’nin yaklaşık% 20’sini oluşturur. Yüksek total CK seviyeleri, miyokard dokusuna özgü değildir ve iskelet kası hasarı ve diğer bazı bozuklukları olan hastalarda görülebilir ancak CK-MB, miyokard dokusuna daha spesifik olduğundan, toplam CK ile birlikte CK-MB seviyeleri miyokard enfarktüsünün önemli bir tanısal göstergesi. Sağlıklı yetişkinlerde CKMB’nin konsantrasyonu, 7.0 ng / ml’nin altında olmakla birlikte, çoğunlukla birincil koroner sendrom, miyokardiyal yaralanma ve enfarktüs gibi çeşitli malign hastalıklarda büyük artışlar göstermektedir. CK-MB, miyokard hasarının daha duyarlı ve erken göstergesi olarak bulunmuştur çünkü daha düşük bir bazal seviyesi ve çok daha dar bir normal aralığı vardır. Tıbbi literatür sıklıkla akut miyokard enfarktüsünün ardından göğüs ağrısının başlangıcından sonra 4-9 saat içinde yükselir, 10-24 saatte zirveye ulaşır ve 2-3 gün içinde normale döner. Miyokard infarktüsü tanısında CK-MB düzeyinin toplam CK yüzdesi olarak kullanılması, KK ölçümlerinin klinik kimyadaki en önemli klinik uygulamasıdır.