CRP Testi

C-Reaktif Protein (CRP), interlökin-6’ya cevap olarak karaciğer tarafından sentezlenir ve klasik akut faz reaktiflerinden biri olarak iyi bilinir ve iltihaplanma belirteci olarak. CRP, tanımlanacak ilk akut faz proteini olup, enflamasyon ve doku hasarının zararlı derecede hassas bir sistemik işaretidir. Akut faz tepkisi endotermik hayvanların çoğu doku hasarı, enfeksiyon, inflamasyon ve habis neoplazi için non-spesifik fizyolojik ve biyokimyasal tepkileri içerir. Vücudun bulaşıcı ve diğer akut enflamatuar olaylara karşı genel, spesifik olmayan cevabı sırasında serum CRP düzeyi, <5 mg / L’den 500 mg / L’ye kadar normal seviyeden artabilir. Bir süre CRP konsantrasyonunun ölçümü, romatoid artrit gibi otoimmün hastalıkların ve enfeksiyöz süreçlerin izlenmesi için klinik bir araç olarak kullanılmıştır. [1,2]