Cystatin-C Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > Cystatin-C Testi


Cystatin-C Testi

Serum sistatin C düzeyi, araştırma ve klinik uygulamada glomerüler filtrasyon hızının (GFR) basit, doğru ve hızlı bir endojen göstergesi olarak önerilmiştir. Serum sistatin C ölçümü, serum kreatinin ölçümüyle belirgin olmayan, GFR’de hafif ila orta derecede azalma tespit edebilir. Böbrek nakli yapılan hastalarda, sistatin C’nin GFR’deki azalmayı ve gecikmiş greft fonksiyonunu tespit etmek için zamanla müdahale için bir fırsat sunan, serum kreatinininden daha duyarlı olduğu rapor edilmiştir.