D-Dimer Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > D-Dimer Testi


D-Dimer Testi

Koagülasyon sisteminin aktivasyonu sırasında oluşan çapraz bağlı fibrin bir bozunma ürünü olan D-dimer, derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner embolizm (PE) şüphesi olan ayaktan hastalarda tromboembolik hastalığı dışlamak için sıklıkla kullanılır. DVT ve PE nispeten yaygındır ve pulmoner arterlerde ve diğer bölgelerde ani, ölümcül embolik olaylara neden olabilir. Plazmada D-Dimer düzeyinin ölçümü subklinik DVT için bir tarama stratejisi olarak kullanılmıştır. Sistematik bir derlemede, yüksek oranda hassas D-dimer seviyesinin, DVT’nin düşük veya orta derecede klinik olasılığına sahip olarak sınıflandırılan hastalarda DVT’yi doğru şekilde dışladığı bildirilmiştir. DVT ileri yaş, hemipleji ve pıhtılaşma bozuklukları nedeniyle inme için yüksek riskli bir faktördür ve DVT sağdan sola doğru şant yoluyla paradoksik embolik inmeye neden olabilir. Dolayısıyla, D-Dimer düzeyini akut inmeli hastalardaki DVT insidansını ve özelliklerini izlemek önemlidir. Plasma D-dimer seviyesinin rehabilitasyona giren kronik inmeli hastalarda DVT taramasında yararlı olduğu kanıtlanmıştır. Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlar, koroner sendromlu hastalarda yeni tanı stratejileri uygularken bu belirteçlerin kullanılmasını önerdi. D-Dimer, kalp hastalıklarının önemli bir prognostik göstergesi olduğu iyi bilindiği için en önemli rolü tedavi sonrası klinik durumu ve hastaların terapötik sonrası değerlendirmelerini izlemektir