Ferritin Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > Ferritin Testi


Ferritin Testi

Büyük bir demir depolama proteini olan ferritin, homeostazı demirlemek için gereklidir ve geniş bir fizyolojik ve patolojik süreçler dizisindedir. Demir, DNA ve proteinleri, demirin potansiyel olarak toksik etkilerinden korurken ferritin kritik hücresel işlemler için demir sağlar. Klinik tıpta ferritin ağırlıklı olarak toplam vücut demir depolarının bir işareti olarak kullanılır. Demir eksikliği ve aşırı yüklenme durumunda, serum ferritin tanı ve tedavide kritik bir role sahiptir. Referans aralığı altındaki düşük ferritin değerlerinin genellikle vücut demir eksikliğini temsil ettiği açıktır. Son çalışma ferritinin, demir eksikliğini erken bir aşamada belirlemek için daha hassas, spesifik ve güvenilir bir ölçüm sağladığını ileri sürmektedir. Öte yandan, ferritin düzeyleri Referans aralığından yüksek olan hastalar aşırı demir yüklemesi, enfeksiyonlar, iltihaplar, kollajen hastalıkları, hepatik hastalıklar, neoplastik hastalıklar ve kronik böbrek yetmezliği gibi durumların göstergesi olabilir.