iFOB/Calp Comb Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > iFOB/Calp Comb Testi


iFOB/Calp Comb Testi

Karın ağrısı, rektal kanama veya değişmiş dışkılama paterni, pratisyen hekimler tarafından sıkça karşılaşılan hasta şikayetleridir. Bu şikayetlerin çoğu organik olmayan bir geçmişe sahiptir ve birincil bakım hastalarında inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD) ve kolorektal kanseri (CRC) içeren organik bağırsak hastalığının (OBD) prevalansı yaklaşık% 7’dir. OBD’yi OBD’den ayırmak zamanında yapılmalıdır ve teşhis işlemi, müteakip teftiş ve ikincil bakıma yönlendirilmesi gereken OBD hastalarını eksik olmamayı amaçlamaktadır.
Kolon mukozal tabakasından nötrofil granülositlerin bir parçalanma ürünü olan dışkıda kalprotektin kolonik inflamasyon mevcut olduğunda artar ve ikinci basamakta OBD’yi OBD’den ayırmada yüksek tanısal doğruluğa sahip olduğu gösterilmiştir. Dışkıda oda sıcaklığında 1 hafta süreyle stabildir. Öte yandan, immünokimyasal dışkıda gizli kan testleri (iFOBT) hemoglobini ve erken yıkım ürünlerini tespit eder ve bu da kolondaki polip veya adenokarsinoma varlığına işaret edebilir. Duyarlılık, iFOBT’ler için heme saptayan eski guaiac tabanlı FOBT’lerinkinden daha yüksek olarak bulunur. Bu biyolojik belirteçler çok umut verici görünse de, birinci basamakta kalprote- teinin tanısal değeri incelenmemiştir ve bu alandaki iFOBT’ler için veri çok sınırlıdır. Bu ihtiyacı karşılayacak uygun testler, dışkı kalprotektini ve immünokimyasal dışkı gizli kan testleri (iFOBT) gibi biyolojik belirteçlerdir. Çeşitli ELISA yöntemleri ve son zamanlarda bakım noktası (POC) testleri de dahil olmak üzere çeşitli calprotectin ve iFOBT’ler mevcuttur. POC testleri, hızlı bakım süresi, hasta bakımını iyileştirmek için bir gereklilik ve herhangi bir zamanda az sayıda numunenin değerlendirilmesi gerekiyorsa, birincil bakım gibi klinik ortamlarda avantajlı olabilir.