iFOB Testi

Kolorektal kanser dünyadaki en yaygın üçüncü kanserdir [1], yaklaşık 1 milyon yeni vaka ve yılda 500.000’den fazla ölüm görülmektedir. Kolorektal kanser tarama yöntemi immün kromatografi dışkı gizli (iFOB) testi, baryum lavman, sigmoidoskopi ve kolonoskopi [2] içerir. Büyük randomize kontrollü çalışmalar, iFOB taramasının kolorektal kanser mortalitesinde azalmaya neden olabileceğini göstermiştir [3,4]. Standart FOB testinde Hb peroksidaz aktivitesine duyarlı Guaiac kimyasalları kullanılır. Bununla birlikte, standart Guaiac-FOB testi, klinik olarak anlamlı kolorektal neoplaziye karşı düşük hassasiyete sahiptir ve insan Hb için özgüllüğü nedeniyle düşük özgünlüğe sahiptir [5,6]. İmmünokimyasal testteki bu potansiyel problemlerin üstesinden gelmek için ichroma ™ iFOB, insan Hb’ye karşı yakalama ve tespit tamponu olarak spesifik monoklonal antikorları kullanır [7]