Influenza A + B Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > Influenza A + B Testi


Influenza A + B Testi

Tek sarmallı bir RNA virüsü olan Grip virüsü, ortomyksoviridae ailesine aittir ve ılıman ortamda kış aylarında ortaya çıkma eğiliminde olması nedeniyle ‘mevsimsel influenza’ olarak bilinir.
“Ateşli solunum hastalığı” olarak bilinen grip veya grip, yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları öksürük ve hatta ölüm gibi hafif ila şiddetli semptomlara neden olabilir. Bu hastalık genellikle insandan insana hapşırma, öksürme veya kirlenmiş yüzeylere dokunarak solunum epitel hücresinde influenza virüsüne maruz kaldıktan sonra başlar.
Belirtilerin başlangıcından 48 saat sonra, hastanın, enflüenza A veya B’nin teşhisi için en yakın tıbbi tesise gitmesi ve antiviral ilaç alması kuvvetle önerilir.
Önleyici tedbir şiddetli hastalığa yakalanma riski yüksek olanlar için büyük önem taşımaktadır, böylece A veya B grip türleri arasındaki erken ve ayırıcı tanı çok önemlidir.
Bu ürün, influenza A veya B virüslerinin enfeksiyonunun, teşhis için 24-48 saatten fazla süren PCR veya viral kültür gibi geleneksel tanı yöntemlerinden çok daha hızlı ve daha kolay, 10 dakika içinde belirlenebildiği in vitro diagnostik tıbbi cihazlar içindir.