LH Testi

Luteinizan hormon (LH), hipotalamus tarafından salınan gonadotropin salınım hormonuna (GnRH) yanıt olarak, ön pituitör bezinden hem kadınlarda hem de erkeklerde üretilir. Erkeklerde interstisyel hücre uyarıcı hormon (ICSH) olarak da adlandırılan LH, molekül ağırlığı yaklaşık 30,000 Da olan bir glikoproteindir. Kadınlarda, LH adet döngüsünü ve yumurta üretimini (yumurtlama) düzenlemeye yardımcı olur. Bir kadının vücudundaki LH düzeyi menstruasyon döngüsünün evresine göre değişir. Yumurtlamanın başlamasından hemen önce, siklüsün ortasında (28 günlük döngünün 14. günü) hızla artar. Buna, aylık adet döngüsü boyunca birlikte bir LH dalgalanması denir. Erkeklerde LH, sperm üretiminde rol oynayan testosteron üretimini uyarır.