Microalbumin Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > Microalbumin Testi


Microalbumin Testi

Bir mikroalbümin testi, idrarda albümin adı verilen bir protein varlığını değerlendirir [1]. Albumin normalde kanda bulunur ve böbrekler tarafından filtrelenir [2]. Böbrekler düzgün çalıştığı zaman idrarda albümin bulunmaz. Bununla birlikte, böbrekler hasar gördüğünde, küçük miktarda albümin idrar içine sızar. Bu duruma Mikroalbümin denir. [1-4] Mikroalbümin sıklıkla şeker hastalığından kaynaklanan böbrek hasarından kaynaklanır. Bununla birlikte, diğer birçok durum, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, siroz veya sistemik lupus eritematı (SLE) gibi böbrek hasarına neden olabilir. Böbrek hasarının erken bir aşamada tedavi edilememesi durumunda, daha büyük miktarda albümin ve protein idrar içine sızabilir. [5,6] Bu duruma makroalüminüri veya proteinüri denir. Böbrekler protein döktüğünde, ciddi böbrek hasarının mevcut olduğu anlamına gelebilir. Bu, kronik böbrek hastalığına neden olabilir. Mikroalbümin idrarı testi, rasgele toplanmış (genellikle sabahları ilk işinizden sonra toplanan) bir idrar numunesinde, 24 saatlik bir süre zarfında toplanan bir numune üzerinde veya belirli bir süre boyunca toplanan örnekle (örn. 4 saat veya gece boyunca. [7]