microCRP Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > microCRP Testi


microCRP Testi

C-Reaktif Protein (CRP), interlökin-6’ya cevap olarak karaciğer tarafından sentezlenir ve klasik akut faz reaktiflerinden biri olarak iyi bilinir ve iltihaplanma belirteci olarak. Yakın zamanda, serum kolesterolü ile birlikte bir inflamasyon belirtecinin ateroskleroz gelişiminde ve ilerlemesinde kritik bir bileşen olabileceği ileri sürülmüştür.

Koroner kalp hastalığı, iskemik inme ve akut miyokard infarktüsü gibi kardiyovasküler hastalıkların en azından kısmen, vasküler endotelin kronik düşük seviyeli CRP’sinden ötürü geliştiğini gösteren kanıtlar desteklenmektedir

Anlaşılan, yüksek duyarlıklı CRP (microCRP), ateroskleroz ve KVH için en güçlü ve en bağımsız prediktif risk faktörü olarak ortaya çıkmaktadır. Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), kardiyovasküler hastalıkların riskini değerlendirmek için C reaktif proteinin kullanımı ile ilgili bir bildiri yayınladı.

 

MicroCRP testi nedir?

CRP testi, kandaki CRP (c-reaktif protein) seviyesini ölçer. Bu protein vücutta iltihabi bir durum olup olmadığını gösterir. Kanda CRP testi iltihabi durumun varlığını belirler ama iltihaplanmanın nerede olduğuna dair bir fikir vermez.

CRP tahlili sayesinde iltihap varlığı belirlendikten sonra doktorlar ek bazı (ASO testi vb..) testler yardımıyla teşhis ve tedavi uygularlar.

İltihabi durum belirlendikten ve tedavi başladıktan sonra ise tedavinin işe yarayıp yaramadığı da bu test yardımıyla anlaşılabilir.