Myoglobin Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > Myoglobin Testi


Myoglobin Testi

Miyoglobin hem iskelet hem de miyokard kaslarında bulunan demir ve oksijen bağlayıcı bir proteindir. Taşıma proteini gibi davranır ve kas dokusunda oksijenin difüzyonunda rol alır. Miyoglobin, 154 amino asitten oluşan tek zincirli globüler bir proteindir. Sekiz sağ-alfa-helezon [1,2] tarafından oluşturulan kompakt bir demet benzeri veya prizma benzeri düzenleme içine konan merkezi bir demir içeren “Heme” ‘den oluşur. Düşük moleküler ağırlıklı (17.699 dalton) sitoplazmik bir protein olan miyoglobin, miyokardiyal hücrelere zarar verildiğinde diğer kardiyak belirteçlere kıyasla serum içine daha hızlı salınır. Miyoglobin serum konsantrasyonu, akut miyokard enfarktüsünden (AMİ) sonra erken bir saatte normal aralığın üstünde artar, başlangıçtan yaklaşık 4 ila 8 saat sonra tepe seviyesine gelir ve sonrasında hızla normalleşir. Böylece miyoglobin, AMI’nin erken teşhisi için kardiyak bir belirteç olarak daha uygundur. Bununla birlikte, yükseltilmiş miyoglobin, iskelet kaslarındaki büyük miktarlar nedeniyle de AMI’ya spesifik değildir. Düşük klinik özgünlüğüne ve AMI’ya karşı zayıf prediktif değere rağmen, miyoglobin, Creatin Kinaz İzoenzim-MB (CK-MB) ve Kardiyak Troponin-I (cTn-1) gibi diğer belirteçlerin yanı sıra diğer göstergeler gibi umut vadeden bir kardiyak markördür AMI tanısında / doğrulamasında klinik bulgular ve EKG dikkate alınır. [3-8]