NT-proBNP Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > NT-proBNP Testi


NT-proBNP Testi

N-terminal pro-beyin natriüretik peptidi (NT-proBNP) ağırlıklı olarak kardiyak ventriküler myosit tarafından üretilir ve miyokard stresine ve dolum basıncına yanıt olarak salınır ve intravasküler hacim homeostazının korunmasında yer alır. Kalp kası hücrelerinin uyarılmasından sonra, natriüretik peptidler prohormonlar (proBNP) olarak üretilir ve bu, 32 amino asitlik aktif BNP ve NT olarak gösterilen 76 amino asidin N-terminali fragmanı olarak kan dolaşımına salınan iki fragmana bölünür -proBNP. NT-proBNP immünoassaylar yaygın olarak kullanılmaktadır ve kalp yetmezliği (KF) oluşumu ve şiddeti için bir tanı aracı olarak klinik uygulamada ve kardiyovasküler araştırmada yüksek derecede tanısal doğruluğa sahip olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, insan kanındaki NT-proBNP ölçümleri, sadece kardiyak hastalıkların teşhisi için değil, aynı zamanda KY şüphesi olan hastaların değerlendirilmesi ve hastalığın ciddiyetinin değerlendirilmesi için de yararlıdır.