PCT Testi

Sepsisin belirlenmesi, her hastanenin yoğun bakım ünitesinde günlük bir zorluktur. Sepsisin erken değerlendirilmesi, sepsis hastalarının sağkalımını artıran çeşitli terapötik stratejilerin bilinmesi nedeniyle, uygun tedavinin belirlenmesinde yaşamsal öneme sahiptir.
Sağlıklı insanlarda plazma PCT konsantrasyonu 0.1 ng / mL’nin altındadır. PCT düzeyi, sistemik sonuçlarla bakteriyel bir enfeksiyondan sonra hızla yükselmektedir. Büyük cerrahi, ciddi yanıklar veya yenidoğanlar gibi başka durumlarla da yükselebilir. Ancak, hızla taban çizgiye döner. Viral enfeksiyonlar, bakteriyel kolonizasyon, lokalize enfeksiyonlar, alerjik bozukluklar, otoimmün hastalıklar ve transplant reddi genellikle önemli bir PCT tepkisine neden olmaz (değerler <0,5 ng / mL). Bu nedenle PCT konsantrasyonlarını değerlendirerek, hekimler ciddi sepsis ve septik şoka ilerleme için risk değerlendirmesine katılabilir.