Progesteron Testi

Laboratuvar > POC (Point Of Care) Diagnostic > POC Testleri > Progesteron Testi


Progesteron Testi

Progesteron, P4 (gebe-4-en-3,20-dion) olarak da bilinir; kadınların adet döngüsünde, gebelikte (gebelik desteğinde) ve insanların ve diğer türlerin embriyogenezinde yer alan bir C-21 steroid hormondur. [2] Progesteron, normal kadın üreme işlevlerinin düzenlenmesi için gereklidir. Progesteronun başlıca fizyolojik etkileri şunlardır: a) rahimde ve yumurtalıkta: ovulasyon indüksiyonu, implantasyonun kolaylaştırılması ve erken gebeliğin bakımı; b) meme bezinde: lobüler alveolar gelişme süt salınımına hazırlanma [3,4]; c) beyinde: kemikte cinsel tepki [5] ve d) ile ilişkili nevro-davranışsal ifade: kemik kaybının önlenmesi [6].
Çevrimin folliküler evresi sırasında progesteron seviyeleri düşük kalır. [7-9] LH dalgalanma ve yumurtlamayı takiben, rüptüre foliküldeki luteal hücreler LH’ye yanıt olarak progesteron üretir. Bu esnada, luteal faz, progesteron, ovülasyondan sonraki gün hızla maksimum 10-20 ng / mL’ye yükselir. Luteal faz sırasında, progesteron, östrojenle hazırlanmış endometriyumu proliferatif bir sekresyon durumuna dönüştürür. [8] Gebelik oluşmazsa, korpus luteumun gerilemesi nedeniyle progesteron seviyeleri siklusun son dört gününde azalır. [7,8-13] Gebe kalması durumunda, progesteron seviyeleri orta luteal seviyelerde korpus luteum yaklaşık altı haftaya kadar. O zaman plasenta progesteronun ana kaynağı olur ve seviyeler birinci trimesterde yaklaşık 10-50 ng / mL’den üçüncü trimesterde yaklaşık 50-280 ng / mL’ye yükselir. [7,14,15]