Tn-I Testi

Kardiyak troponinler şu anda miyokardiyal nekrozun en hassas ve spesifik biyokimyasal belirteçleri. Kalp kası liflerinde üç tip troponin vardır. Bunlar troponin-C, -I ve -T’dir. Birlikte kardiyak kas liflerinin kasılmasına katkıda bulunurlar. Serum Tn-I’in klinik ölçümü, akut miyokard infarktüsünün tanısında önemli bir araç haline gelmiştir. Serum Tn-I, iskemik göğüs ağrısı olan kişilerde prognostik belirteç olarak kreatin kinazdan daha güvenilirdir. Ulusal ve uluslararası bilimsel kuruluşlar akut koroner sendromlu hastalarda yeni tanı stratejileri uygularken troponin, Tn-I ve Tn-T kullanımını önermişlerdir.