TSH Testi

Tiroid uyarıcı hormonun (TSH veya tirotropin) serum veya plazma düzeylerinin belirlenmesi, tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde önemli bir ölçüm olarak kabul edilmektedir. Tiroid stimüle edici hormon, hipofiz bezinin anterior lobu tarafından salgılanır ve tiroid bezinden tiroksin (T4) ve triiodotironin (T3) üretimini ve salımını indükler. Bu molekül ağırlığı yaklaşık 28.000 dalton olan, kimyasal olarak birbirinden farklı iki altbirim olan alfa ve beta’dan oluşan bir glikoproteindir. Kan TSH konsantrasyonu son derece düşük olmasına rağmen, normal tiroid fonksiyonunun korunmasında önemlidir. TSH’nin salınması, hipotalamus tarafından üretilen bir TSH salıcı hormon (TRH) tarafından düzenlenir. TSH ve TRH düzeyleri ters oranda tiroid hormonu seviyesi ile ilişkilidir. Kan içinde yüksek düzeyde tiroid hormonu olduğu zaman, hipotalamus daha az TRH salgılar, bu nedenle daha az TSH hipofiz tarafından salgılanır. Kandaki tiroid hormon düzeylerinde azalma olduğu zaman karşıt hareket gerçekleşir. Negatif geri bildirim mekanizması olarak bilinen bu süreç, bu hormonların uygun kan seviyelerini korumakla sorumludur.